lloggo.jpg

Ubezpieczenie Autocasco
Ze względu na bogatą ofertę i zależność stawek ubezpieczenia AC od wielu parametrów (marka, model, wiek i przebieg samochodu, wiek posiadacza, okres posiadania prawa jazdy, historia przebiegu ubezpieczenia – zniżki, pierwsza data rejestracji, miejsce rejestracji, pochodzenie samochodu, obecność współwłaściciela, ilość i rodzaj zabezpieczeń) podajemy jedynie przykłady stawek ubezpieczenia AC.

Prosimy o kontakt w celu wyliczenia stawki AC dla Państwa pojazdu.

600-834-091 lub 531 333 013

 

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu od szkód powstałych w wyniku uszkodzenia pojazdu (którego sprawcą był kierowca), wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych oraz gdy sprawca uciekł lub nie da się go ustalić. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy lub na czas krótszy. Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa - ważna od momentu zapłaceniu składki. Umowa wygasa po zakończeniu okresu ubezpieczenia lub w momencie nieopłacenia kolejnej raty składki.

Zakres ubezpieczenia
Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w Polsce. Ubezpieczenie AC obejmuje ochroną szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu i jego wyposażenia. Szkoda taka może powstać wskutek: zderzenia się pojazdów uderzenia w budynek, drzewo lub jakiś przedmiot zdarzenia losowego, np. powódź, zatopienie, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osunięcie się ziemi, lawina itp. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia potrącenie pieszego lub zwierzęcia.