lloggo.jpg

NNW KOMUNIKACYJNE - NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB ŚMIERCIE KIEROWCY I PASAŻERÓW DO LICZBY MIEJSC W DOWODZIE REJESTRACYJNYM POWSTAŁEM W CZASIE JAZDY WYSIADANIA LUB WSIADANIA DO POJAZDU