logosy.jpg

UBEZPIECZENIE DOMU LUB MIESZKANIA

  • Ubezpieczenie oparte na unikatowej formule "od wszystkich ryzyk", gwarantujące ochronę przed skutkami działania żywiołów i kradzieży.
  • Gwarantuje szeroki zakres pomocy w razie kłopotów z mieszkaniem lub zdrowiem domowników
Kompleksowa ochrona na wypadek działania żywiołów (np. powódź, zalanie, pożar)    

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji

   
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

OC w życiu prywatnym polecamy osobom fizycznym, które chcą chronić siebie i osoby, którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim.Daje pełną ochronę klientom, w sytuacjach gdy w związku z czynnościami w życiu prywatnym (jazda na rowerze, uprawianie sportu) lub posiadaniem mienia, są oni zobowiązani do naprawienia szkody. Umowa obejmuje wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym !

   
 
Ubezpieczenia obiektów małej architektury
   
 
Ubezpieczenie ogrodzenia i jego stałych elementów
   
 
Ubezpieczenie roślinności ogrodowej
   
 
Pakiet Torebka - ubezpieczenie na wypadek rabunku
   
 
Pokrycie kosztów poszukiwania przyczyn awarii
   
 
Ochrona na wypadek upadku m.in. drzew lub masztów
   
 
Pomoc specjalisty w razie awarii lub uszkodzenia domu
   
 
Pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP
   
 
Pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania na terenie RP
   
 
Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
   
 
Opieka nad zwierzętami
   
 
Ubezpieczenie ruchomości domowych na zabudowanych tarasach, balkonach, loggiach