lloggo.jpg

Kompleksowe ubezpieczenie małych i dużych przedsiębiorstw.

ubezpieczenie budynków,środków obrotowych,wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży.

oc działalności

oc przewoźników krajowe i zagraniczne

gwarancje ubezpieczeniowe